Endofiti vinske trte: Potencial za ekološko pridelavo?

Vinogradništvo je pomemben kmetijski sektor, ki lahko veliko pridobi z izboljšanim razumevanjem načina vzgoje vinske trte. Konvencionalno vinogradništvo močno sloni na uporabi pesticidov in umetnih gnojil. Nasprotno pa lahko pri ekološki vzgoji vinske trte najdemo številne ukrepe, ki favorizirajo interakcije…